Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Suðurnesjum

Markmið og hlutverk

Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Suðurnesjum var formlega stofnað árið 2004. Rannsóknasetrið er vettvangur fyrir samstarf Háskóla Íslands við sveitarfélög á Suðurnesjum, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga.

Meginhlutverk Háskólasetursins er að efla rannsókna- og fræðastarf Háskóla Íslands á Suðurnesjum með því að:
 • stuðla að margvíslegri háskólakennslu á Suðurnesjum, eftir því sem kostur er, í tengslum við grunn- og framhaldsnám, og stuðla að því að haldin verði norræn og/eða alþjóðleg námskeið í Háskólasetrinu,
 • efla tengsl skora, deilda og stofnana Háskóla Íslands og tengsl annarra íslenskra rannsóknastofnana við atvinnu- og þjóðlíf á Suðurnesjum
 • efla, í samvinnu við rannsóknastofnanir og háskóla, rannsóknir á náttúru Suðurnesja og á náttúru Íslands
 • stuðla að auknum rannsóknum á hverju því viðfangsefni, sem vert er að sinna á Háskólasetrinu.

Helstu verkefni

Rannsóknir Rannsóknaseturs HÍ á Suðurnesjum tengjast einkum lífríki sjávar.

 • Grjótkrabbi við Ísland
 • Mat á svörum lífvera gagnvart mengun
 • Útbreiðsla botndýra á Íslandsmiðum
 • Vernduð svæði í sjó við Ísland
 • Rannsóknir á líffræði marglyttna við Ísland
 • Áhrif tófu á varphætti sílamáfs
 • Lifnaðarhættir blettahníðings
StarfsfólkDr. Halldór Pálmar Halldórsson
Forstöðumaður
Sjávarlíffræði og eiturefnavistfræði (Ph.D.)
Sími/Tel.: (+354) 525-5226

Hermann Dreki Guls
Líffræðingur
Sími/Tel.: (+354) 423-7870


Sandra Dögg Georgsdóttir
Starfsmaður

Starfslið Háskólasetursins eru þeir háskólakennarar og nemendur sem aðstöðu hafa í setrinu hverju sinni og þeir fræðimenn sem stjórn Háskólasetursins býður starfsaðstöðu hverju sinni. Eftirfarandi kennarar, sérfræðingar og framhaldsnemar við Háskóla Íslands hafa starfað í lengri eða skemmri tíma við rannsóknir á Háskólasetrinu (frá 2009):
 • Jörundur Svavarsson, prófessor í sjávarlíffræði
 • Guðmundur V. Helgason, sérfræðingur
 • Ó. Sindri Gíslason, sérfræðingur
 • Hrönn Egilsdóttir, doktorsnemi (í samstarfi við Hafrannsóknarstofnunina)
 • Fannar Þeyr Guðmundsson, meistaranemi
 • Marinó Fannar Pálsson, meistaranemi
 • Ásdís Ólafsdóttir, meistaranemi